torsdag, april 11, 2013

Kjønnsnøytral verneplikt – Beklager NKF! Jeg er uenig!

I går fant jeg denne saken - Kan bidra til å øke forskjellene av Hilde Rognlien Johansen i Norsk Kvinnesaksforening (NKF) på Aftenposten.no.

Her kan du lese at NKF ikke støtter forslaget om såkalt kjønnsnøytral verneplikt.
Jeg siterer: ”Forslaget har flere svakheter. Ikke alle menn får avtjent verneplikten, hvorfor da innlemme kvinner? De kvinner som ønsker det har muligheten, og det er bra”

Det må da være første gang jeg hører at i denne klubben trenger vi ikke innlemmes! Jeg mener alle skal ha de samme rettigheter og plikter. Gjør din plikt – krev din rett!

Jeg mistenker NKF for å blande Verneplikt og Førstegangstjeneste, men det er de jo ikke alene om å gjøre…

Lengre ned i innlegget sier Johansen også at ”kvinner i utpregede mannsmiljøer utsettes oftere for kjønnsbasert trakassering” – Hvis det er sånn kan det vel være en lurt å jevne ut fordelingen litt?

Videre ”kvinner tjener mindre enn menn, eier mye mindre, har lavere pensjon, er underrepresentert i styre og stell, og i lederstillinger i næringslivet, er oftere dobbeltarbeidende osv. Det er ikke likestillingstiltak å pålegge kvinner enda flere oppgaver!”

Vel, hvilke oppgaver er det 18-19 år gamle jenter har som deres mannlige kollegaer/ klassekamerater ikke har? De færreste eier store verdier/eiendommer, sitter i styrer eller lederstillinger i næringslivet i 18-20 åra. Johansen og NKF burde kanskje høre litt med kvinner som har gjennomført førstegangstjeneste eller til og med tatt befalsskole. Jeg er rimelig sikker på at disse tar med seg mange gode erfaringer og opplevelser som har vært verdifulle videre i karrieren. Det å lære seg hvordan man manøvrere i et mannsdominert miljø kan kanskje i seg selv være verdifullt (hvis man for eksempel skal bli toppleder), selv om det kanskje ikke blir så mannsdominert i fremtiden med verneplikt  

Superenkel forsking (utført på min facebookside) viser at folk (kvinner og menn) som har tjenestegjort i Forsvaret sier ja til kjønnsnøytral verneplikt. Hvorfor ikke høre på disse?