mandag, juni 07, 2010

I faresonen?

I dagens Dagblad kan du lese om Mohamed og Carlos som brennende ønske om å utføre terrorangrep i hjemlandet USA.

På Dagbladets forside (internett altså) stod det; pumpet jern, gikk i militærklær, spilte TV-spill og hyllet Allah.

Er jeg i faresonen hvis jeg oppfyller 3 av 4 kriterier? Overdriver nok litt angående den pumping av jern altså...